ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3625 0583

آغاز بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

آغاز بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
DCA 2021-01-22 18:27:06

آغاز بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

آغاز بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از سوم تا ششم بهمن ماه 1399

 

مقدمتان گرامی.

 

منتظر حضورتان در "شرکت رابین مرکب کوشا" واقع  در سالن سی و پنج می باشیم.