ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
DCA 2019-03-22 16:26:53

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شرکت رابین مرکب کوشا در ادامه حضور پررنگ خود در نمایشگاههای داخلی و خارجی، از یازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 1398 ، در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران شرکت خواهد کرد.

پیاده سازی فناوری های نوین پوششهای کامپوزیتی با محوریت ضدخوردگی، آنتی حریق و محافظت از مخازن،لوله ها،حوضچه های صنعتی و سمپ ها و بهره برداری از آن در شرکت های نفت،گاز و پتروشیمی و پالایشگاهها.

مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                     سالن 40A. غرفه 1435