ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

حضور در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

حضور در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی
DCA 2019-02-19 10:53:45

حضور در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

شرکت رابین مرکب کوشا در ادامه حضورنمایشگاهی خود، از پنجم تا هشتم اسفندماه 1397 در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری در صنعت نفت،گازوپتروشیمی عسلویه شرکت خواهد کرد.

منتظر حضورگرم شما صنعتگران و مشتریان گرامی در سالن A24 خواهیم بود.

.