ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

حضور شرکت رابین مرکب کوشا در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز

حضور شرکت رابین مرکب کوشا در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز
DCA 2019-05-06 10:18:59

حضور شرکت رابین مرکب کوشا در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز

شرکت رابین مرکب کوشا در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز حضوری موفق داشت و جلسات فنی وکارشناسی را با شرکت های ذوب آهن، صنایع پتروشیمی، صنایع ملی مس ایران و صنایع لوله سازی برگزار کرد.

در این جلسات، شرکت رابین مرکب کوشا ، اهداف پیاده سازی(طراحی و اجرا) انواع پوشش های کامپوزیتی را در دستور کار خود داشت.