ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3625 0583

دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه

دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه
DCA 2021-03-02 11:31:36

دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه

دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه در محل نمایشگاههای پارس برگزار گردید. این نمایشگاه تا ششم اسفندماه ادامه داشت.

شرکت رابین مرکب کوشا ، پیشرو در پیاده سازی پوشش های مقاوم به خوردگی کامپوزیت. ( محاسبات، طراحی و اجرا).