ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

رزین اپوکسی مخصوص پالتروژن (Pultrusion)

رزین اپوکسی مخصوص پالتروژن (Pultrusion)
DCA 2020-05-10 19:14:02

رزین اپوکسی مخصوص پالتروژن (Pultrusion)

رزین اپوکسی SW 2208 اپوکسی دوجزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای Tg بالا استفاده می‌گردد.

 

 

 

 

 

رزین‌های اپوکسی SW 2210 و SW 2211 دو جزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای  فوق‌العاده بالاTg استفاده می‌گردد.