ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

سفارش های جدید مشتریان

سفارش های جدید مشتریان
DCA 2017-09-25 11:01:35

سفارش های جدید مشتریان

شرکت رابین مرکب کوشا نیازمندی های مشتریان را در کوتاهترین بازه زمانی تامین خواهد کرد. کارشناسان فروش و توسعه بازار این شرکت با پی گیری های پیوسته و ارتباط مستقیم با مشتریان در حال حاضر تامین نیازمندی های جدید مشتریان را بارگیری کرده و در ابتدای فصل پاییز به دست مشتریان خواهد رسید.