ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

مواد اولیه و تجهیزات مصرفی وکیوم بگ و رزین در خلاء

 مواد اولیه و تجهیزات مصرفی وکیوم بگ و رزین در خلاء
DCA 2020-04-25 13:44:40

مواد اولیه و تجهیزات مصرفی وکیوم بگ و رزین در خلاء

شرکت رابین مرکب کوشا تامین کننده  مواد اولیه و تجهیزات مصرفی وکیوم بگ و رزین در خلاء از اروپا

PEEL PLY

RELEASE FILM

ADHESIVE TAPE

ADHESIVE TAPE(SINGLE COAT)

VACUUM CONNECTOR

VACUUM VALVE

COUPLING

SPIRAL TUBE

RESIN INFUSION & VACUUM TUBE

DISTRIBUTOR MESH

SEALANT TAPE

VACUUM FILM