ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3625 0583

نخستین نمایشگاه نهضت تولید بومی سازی و صادرات

نخستین نمایشگاه نهضت تولید بومی سازی و صادرات
DCA 2021-03-07 11:58:45

نخستین نمایشگاه نهضت تولید بومی سازی و صادرات

شرکت رابین مرکب کوشا در نخستین نمایشگاه نهضت تولید بومی سازی و صادرات به عنوان شرکتی پیشرو در تامین مواد اولیه و پیاده سازی فناوری های نوین پوشش های مقاوم به خوردگی کامپوزیت حضور یافته است.

این نمایشگاه از چهاردهم اسفندماه آغاز شده و امروز هفدهم پایان می یابد.

ساعات کار نمایشگاه از 14 تا 19 می باشد.

پذیرای مقدم شما مشتریان گرامی و صنعتگران عزیزدر سالن باستانی، غرفه 11 می باشیم.