ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

نمایشگاه کامپوزیت شانگهای

نمایشگاه کامپوزیت شانگهای
DCA 2018-09-08 13:09:29

نمایشگاه کامپوزیت شانگهای

بیست و چهارمین نمایشگاه کامپوزیت شانگهای از پنجم تا هفتم سپتامبر 2018 برگزار گردید . در این نمایشگاه مدیرعامل شرکت رابین مرکب کوشا به همراه اعضا هیات مدیره به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت سوانکور تایوان در این نمایشگاه حضور یافتند