ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

محصولات

رزین اپوکسی 2210 و 2211

رزین‌های اپوکسی SW 2210 و SW 2211 دو جزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای فوق‌العاده بالاTg استفاده می‌گردد....

رزین‌های اپوکسی SW 2210 و SW 2211 دو جزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای فوق‌العاده بالاTg استفاده می‌گردد.