ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

پروژه لاینینگ مخزن ذخیره اسید و کاستیک واقع در پالایشگاه بندرعباس

پروژه لاینینگ مخزن ذخیره اسید و کاستیک واقع در پالایشگاه بندرعباس

پروژه لاینینگ مخزن ذخیره اسید و کاستیک واقع در پالایشگاه بندرعباس

پروژه لاینینگ مخزن مربوط به طرح توسعه ظرفیت بنزين پالایشگاه بندرعباس که از طریق قرارداد با شرکت پیدک و با تایید نمایندگان خارجی با موفقیت در سال 1395 به پایان رسید.

این پروژه به صورت لایه گذاری دستی در چهار مرحله انجام گرفت :

آماده سازی سطح

اعمال پرایمر بتن CP99

لایه گذاری دستی با رزین سوانکور 901

پوشش دهی نوار سطح