ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

رابین مرکب کوشا

خدمات مشاوره؛ طراحی، محاسبات و اجرای انواع پوشش های کامپوزیت

خدمات مشاوره؛ طراحی، محاسبات و اجرای انواع پوشش های کامپوزیت

شرکت رابین مرکب کوشا

پیشرو در پیاده سازی پوشش های نوین کامپوزیت سطوح، کانال ها،قطعات و تجهیزات پرفشار،

  شرکت رابین مرکب کوشا علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت پوشش های ضد خوردگی، فعالیت هایی نظیر مشاوره، طراحی، محاسبات و اجرای انواع پوشش های ضد خوردگی، تاخیراندازنده آتش و .... را در دستور کار خود قرار داده و رزومه های متعددی را در چند سال اخیر در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی داشته است.