ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

رابین مرکب کوشا

نماینده رسمی و انحصاری شرکت سوانکور Swancor تایوان

نماینده رسمی و انحصاری شرکت سوانکور Swancor تایوان

شرکت رابین مرکب کوشا تنها نماینده انحصاری و رسمی شرکت سوانکور تایوان می باشد. شرکت سوانکور تایوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های رزین های اپوکسی وینیل در آسیا بوده وتولید کننده انواع رزین های اپوکسی وینیل استر، رزین های اپوکسی با دارا بودن بیش از چهار استاندارد معتبر.

رزین اپوکسی وینیل استر 901

رزین اپوکسی وینیل استر 1-907

رزین اپوکسی وینیل استر 2-905

رزین اپوکسی وینیل استر 977 اس

رزین اپوکسی وینیل استر 905 سی

چسب اپوکسی 2213

رزین های پالتروژن 2208 2210 2211