پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
دکتر امین زارع

دکتر امین زارع

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

09178171427

a.zare@dcaco.co

دریافت رزومه

مهدی پارسائی

مهدی پارسائی

معاون توسعه بازار

09173371832

m.parsaei@dcaco.co

شهاب پارسائی

شهاب پارسائی

سرپرست بازرگانی

09909172009

p.shahab@dcaco.co

پوریا خلوتی

پوریا خلوتی

رئیس بخش فنی

09177926235

P.khalvati@dcaco.co

زهره بیضاوی

زهره بیضاوی

سرپرست ارشد تبلیغات و بازاریابی

09906514353

z.beyzavi@dcaco.co

سید صابر کشفی

سید صابر کشفی

کارشناس مهندسی

09177926186

s.kashfi@dcaco.co

مریم زارع مهذبیه

مریم زارع مهذبیه

کارشناس خدمات پس از فروش

09177926379

m.zare@dcaco.co

سعید ثبات

سعید ثبات

کارشناس فنی

09306352490

s.sobat@dcaco.co

مریم مختاری

مریم مختاری

کارشناس فنی

09173872404

m.mokhtari@dcaco.co

فرهاد کاشانی پور

فرهاد کاشانی پور

معاون سرمایه های سازمانی

09177170539

f.kashani@dcaco.co

هادی قناعتیان

هادی قناعتیان

سرپرست حسابداری مالی

09369175838

h.ghanaatiyan@dcaco.co

مریم خواجوی

مریم خواجوی

کارشناس حسابداری مدیریت

09107005282

m.khajavi@dcaco.co

حسین کاشانی پور

حسین کاشانی پور

کارشناس حسابداری پروژه ها

09177880921

h.kashani@dcaco.co

احمدرضا قاسمی

احمدرضا قاسمی

سرپرست امور انبارها

09912064368

a.ghasemi@dcaco.co

یگانه یزدانی نیا

یگانه یزدانی نیا

کارشناس منابع انسانی

09912064367

y.yazdaninia@dcaco.co

محمد قاسمی

محمد قاسمی

کارشناس خدمات پشتیبانی

09177926371

.m.ghasemi@dcaco.co

فاطمه دهقان

فاطمه دهقان

کارشناس امور اداری

09179152373

f.dehghan@dcaco.co

امیر سپهری

امیر سپهری

مدیر تحقیق و توسعه و تضمین کیفیت

09011222158

a.sepehri@dcaco.co

علی ناظم البکاء

علی ناظم البکاء

سرپرست تضمین کیفیت

09177926374

a.nazem@dcaco.co

ایمان محمودی کیا

ایمان محمودی کیا

کارشناس تحقیق و توسعه

09177926372

i.mkia@dcaco.co