تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

 رابین مرکب کوشا

درباره رابین مرکب کوشا

زمینه فعالیت شرکت: شرکت رابین مرکب کوشا با انجام تخصصی مشاوره، تامین، طراحی، اجرا و ساخت در زمینه مواد کامپوزیت و پوشش های ضدخوردگی، مخازن و قطعات کامپوزیتی فعال می باشد. از جمله کاربردهای پوشش های مورد استفاده عبارتند از: جلوگیری از خوردگی و انتشار آن، تقویت سازه ها و قطعات فلزی و غیرفلزی آسیب دیده، تعمیر و تقویت تجهیزات تحت فشار با استفاده از مواد کامپوزیت ...

بیشتر بدانید

درباره ما

درباره رابین مرکب کوشا

درباره ما

برنامه های DCA

برنامه های اجرایی شرکت DCA

    • 75+ اجرای پوشش‌دهی ضدخوردگی بر روی تجهیزات با دسترسی کم جهت آماده‌سازی سطح
    • 60+ طراحی و اجرای سیستم‌ها و پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش
    • 15+ فناوری های نوین پوشش های کامپوزیتی
    • 20+ حضور در نمایشگاههای کامپوزیت داخلی و خارجی
برنامه های DCA

برنامه های اجرایی شرکت DCA

برنامه های DCA

Products

Agencies

Certificates and honors

News and Articles