تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

درباره رابین مرکب کوشا

زمینه فعالیت شرکت: شرکت رابین مرکب کوشا با انجام تخصصی مشاوره، تامین، طراحی، اجرا و ساخت در زمینه مواد کامپوزیت و پوشش های ضدخوردگی، مخازن و قطعات کامپوزیتی فعال می باشد. از جمله کاربردهای پوشش های مورد استفاده عبارتند از: جلوگیری از خوردگی و انتشار آن، تقویت سازه ها و قطعات فلزی و غیرفلزی آسیب دیده، تعمیر و تقویت تجهیزات تحت فشار با استفاده از مواد کامپوزیت، درزبندی ضدخوردگی تجهیزاتی که دسترسی بسیار کمی برای آماده سازی سطح دارند، پوشش دهی تاخیراندازنده آتش و ساخت انواع قطعات کامپوزیتی ...

بیشتر بدانید

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

درباره رابین مرکب کوشا

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

Diligent Composite Adviser

  •  اجرای پوشش‌دهی ضدخوردگی بر روی تجهیزات با دسترسی کم جهت آماده‌سازی سطح
  • پوشش‌دهی، مقاوم سازی و رفع نشتی لوله‌های تحت فشار بدون قطع جریان سیال
  • طراحی و اجرای سیستم‌ها و پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش
  • پوشش‌دهی ضدخوردگی و مقاوم‌سازی مخازن سقف شناور و ثابت
  • تعمیر و مقاوم‌سازی سطوح داخلی و سطوح خارجی 
  •  فناوری های نوین پوشش های کامپوزیتی  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

Diligent Composite Adviser

برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

Products

Agencies

گواهینامه ها و افتخارات

News and Articles