پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا

درباره رابین مرکب کوشا

 شرکت رابین مرکب کوشا با انجام تخصصی مشاوره، تامین، طراحی، اجرا و ساخت در زمینه مواد کامپوزیت و پوشش های ضدخوردگی، مخازن و قطعات کامپوزیتی فعال می باشد. از جمله کاربردهای پوشش های مورد استفاده عبارتند از: جلوگیری از خوردگی و انتشار آن، تقویت سازه ها و قطعات فلزی و غیرفلزی آسیب دیده، تعمیر و تقویت تجهیزات تحت فشار با استفاده از مواد کامپوزیت، درزبندی ضدخوردگی تجهیزاتی که دسترسی بسیار کمی برای آماده سازی سطح دارند، پوشش دهی تاخیراندازنده آتش و ساخت انواع قطعات کامپوزیتی ...

بیشتر بدانید

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

درباره رابین مرکب کوشا

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

  •  اجرای پوشش‌دهی ضدخوردگی بر روی تجهیزات با دسترسی کم جهت آماده‌سازی سطح
  • پوشش‌دهی، مقاوم سازی و رفع نشتی لوله‌های تحت فشار بدون قطع جریان سیال
  • طراحی و اجرای سیستم‌ها و پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش
  • پوشش‌دهی ضدخوردگی و مقاوم‌سازی مخازن سقف شناور و ثابت
  • تعمیر و مقاوم‌سازی سطوح داخلی و سطوح خارجی 
  •  فناوری های نوین پوشش های کامپوزیتی  

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

پوشش های ضدخوردگی مقاوم ساز

برنامه های اجرایی رابین مرکب کوشا

محصولات

نمایندگی ها

گواهینامه ها

اخبار و مقالات