پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  • Corrosion-Resistant-Coating-Composite-Surfaces

پوشش مقاوم به خوردگی سطوح کامپوزیتی

 

شرکت رابین مرکب کوشا در زمینه ارائه خدمات مشاوره، تأمین مواد اولیه، طراحی و اجرای پوشش های کامپوزیتی مقاوم به خوردگی بر روی سطوح بتنی، فلزی، کامپوزیتی، لوله ها و مخازن فعالیت دارد.

یکی از خدمات پروژه ای شرکت رابین مرکب کوشا اجرای پوشش ضد خوردگی و ترمیم بسترهای کامپوزیتی می باشد.

 

کاربرد پوشش ضدخوردگی بستر کامپوزیتی

 

- پوشش دهی لوله های تحت فشار در فشار بالا و پایین با روش پوشش ضدخوردگی مقاوم ساز (CFRP، GFRP)

 

- پوشش دهی مخازن تحت فشار در لوله های انتقال میعانات هیدروکربنی، نفت خام، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، لوله های آتش نشانی و ...

 

- پوشش دهی مخازن و سلول های الکترولیت در سلول های الکترولیز مس، مخازن نگهداری اسید و کاستیک با روش پوشش ضدخوردگی (FRP Lining)

 

 

پوشش ضدخوردی سطوح کامپوزیتیفرم سفارش

پوشش مقاوم به خوردگی سطوح کامپوزیتی