پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  • High-Temperature-Resistant-Phenolic-Vinyl-Ester-Swancor

رزین اپوکسی وینیل استر بر پایه نووالاک

از انواع رزین اپوکسی وینیل استر بر پایه  نووالاک (Novolac) می توان رزین SWANCOR 907-1،  SWANCOR 977-S، SWANCOR 900 نام برد. این رزین هم کیفیت خواص مکانیکی (مقاومت کشش و خمشی) را در دمای بالا حفظ می کند و هم مقاومت خوردگی عالی در برابر مواد شیمیایی اکسیدشده و حلال ها دارد.

 به دلیل بالا بودن دمای اعوجاج گرمایی، رزین سوانکور 907  به گونه ای طراحی شده است که چقرمگی و مقاومت خستگی بی نظیری داشته باشد.

 

ویژگی

- سختی بالا

 

- مقاومت در برابر خستگی عالی

 

- عملکرد برتر در دمای بالا

 

- مطابق با استاندارد FDA

رزین SWANCOR 907-1 

 

 - مقاومت مکانیکی عالی در دمای بالا

 

- کاربرد در مخازن نگهداری مواد شیمیائی، لوله ها، سیستم های گوگرد زدایی (FDG)، کانال های اسیدی 

 

- تجهزات مورد استفاده در گازهای خروجی و مایعات قابل اشتعال

 

 

 رزین SWANCOR 977-S

 

- مقاومت شیمیائی بسیار بالا نسبت به موادی نظیر اتیلن دی کلراید (EDC)، دای متیل فرم آمید (DMF)، بنزن، تولوئن و ...

- کاربرد در مخازن نگهداری مواد شیمیائی، لوله ها، کانال های اسیدی، سیستم های گوگرد زدایی (FGD)، کانال های اسیدی

- تجهیزات مورد استفاده در گازهای خروجی و مایعات قابل اشتعال، منطبق با مقررات US FDA 

 

 

رزین SWANCOR 900

 

- خواص مکانیکی عالی

 

- مقاومت شیمیایی در دماهای بالا

 

- انحراف حرارتی بالا

 

- خواص خستگی بالا

 

 

epoxy vinyl ester resin-swancor 907فرم سفارش

رزین اپوکسی وینیل استر بر پایه نووالاک