پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا

اجزا اصلی تشکیل دهنده کامپوزیت‌ها

بازدید کننده 275 يكشنبه 21 آبان 1402 گروه: مقالات

کامپوزیتها بطور خلاصه شامل یک یا چند فاز ناپیوسته می‌باشند که در یک فاز کلی پیوسته بصورت محاط در آن قرار گرفته اند.

فازهای ناپیوسته معمولاً سخت تر و قویتر از فازهای پیوسته می‌باشند و بنام تقویت کننده‌ها یا مواد تقویت کننده نامیده می‌شوند در صورتیکه فاز پیوسته را ماتریس می‌نامند.

خواص کامپوزیتها شدیداً تحت تأثیر مواد سازنده، چگونگی توزیع این مواد و نیروهای جاذبه بین آنها قرار می‌گیرد. بعبارت دیگر هر یک از خواص کامپوزیتها جمع درصدهای آن خاصیت در فازهای مختلف بوده بنحوی که فازهای مختلف در اشکال گوناگون جذب یکدیگر شده و باعث بهبود در خواص همه فازها می‌شوند.

 

الیاف تقویت کنده و ماتریس در سازه‌های مرکب

شکل 1- الیاف تقویت کنده و ماتریس در سازه‌های مرکب

 

بطور کلی ساختار اصلی مواد مرکب را به می‌توان به پنج قسمت عمده ذیل تقسیم بندی نمود: 

 

- ماتریس شامل رزین و سایر افزودنی‌ها و پر کننده‌ها

 

- الیاف تقویت کننده

 

- هسته کامپوزیتی

 

- چسب‌ها

 

- ژل کوت‌ها و پوشش‌های سطحی