پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  • Release-Film

فیلم جداکننده

فیلم جداکننده (Release Film) یک لایه جداکننده است که برای طراحی سازه های کامپوزیتی در روش های اینفیوژن و اتوکلاو استفاده می شود. این فیلم در دو مدل سوراخ دار و بدون سوراخ  موجود است.

 

از مدل بدون سوراخ جهت ایجاد صافی سطح مطلوب و جلوگیری از چسبیدن لایه های‌  مصرفی استفاده می‌گردد. از مدل سوراخدار برای خروج هوا و گازهای درون الیاف و رزین اضافی استفاده می شود. توصیه می شود که قبل از انجام قالب های تزریقی بزرگ، آزمایشات در مقیاس کوچک انجام گیرد.

 

 فرم سفارش

فیلم جداکننده