پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

  •  Peel-Ply

Peel Ply پارچه

 

پارچه Peel Ply یک  نوع پارچه بافته شده از جنس داکرون است. Peel Ply  ، به طور معمول به سازنده اجازه می دهد که یک سطح غیرچسبنده را ایجاد کرده و به راحتی برداشته شود.

 

از این پارچه جهت کنترل زبری سطح و برداشتن سطح غنی از رزین استفاده می شود.   با استفاده از این پارچه سطح نهایی دارای زبری مناسب جهت اجرای اتصالات خواهد بود.

 

 فرم سفارش

Peel Ply پارچه