پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  •  Peel-Ply

Peel Ply پارچه

 

پارچه Peel Ply یک  نوع پارچه بافته شده از جنس داکرون است. Peel Ply، به طور معمول به سازنده اجازه می دهد که یک سطح غیرچسبنده را ایجاد کرده و به راحتی برداشته شود.

 

از این پارچه جهت کنترل زبری سطح و برداشتن سطح غنی از رزین استفاده می شود.   با استفاده از این پارچه سطح نهایی دارای زبری مناسب جهت اجرای اتصالات خواهد بود.

 

 

 


فرم سفارش

Peel Ply پارچه