پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  • Distribution-Mesh

مش توزیع کننده

مش توزیع کننده (Distribution Mesh) رزین برای کمک رسانی به حرکت جریان رزین در روش وکیوم و یا VIP در دمای اتاق و همچنین تا دمای C °  115 و برای توزیع رزین های وینیل استر،پلی استر و اپوکسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.این نوع محصول دارای یک نشانگر سبزرنگ است که عبور رزین را نشان می‌دهد. با استفاده از این مش می‌توان علاوه بر تسهیل و تسریع عبور رزین، امکان خروج گازها و حبابهای ایجاد شده در فرایند تزریق رزین را فراهم ‌آورد.

 فرم سفارش

مش توزیع کننده