پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
  • Spiral-Tube

لوله های مارپیچی

 

لوله های مارپیچی (SPIRAL TUBE) که از پلی اتیلین تولید شده است، جهت توزیع متناسب فشار خلا و رزین در سطح قطعه استفاده می گردد.

 فرم سفارش

لوله های مارپیچی