پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا

پنجمین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

بازدید کننده 718 يكشنبه 30 بهمن 1401 گروه: اخبار و مقالات

حضور رابین مرکب کوشا در همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

شرکت رابین مرکب کوشا شما را به بازدید از پنجمین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دعوت می کند. 

 

- تاریخ برگزاری: 1 و 2 اسفندماه

 

- مکان: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 1، تالار آفرینش 

 

- سخنرانی جناب دکتر زارع مدیرعامل شرکت رابین مرکب کوشا در 1401/12/01- ساعت 9:30

 

- کارگاه آموزشی پوشش های ضدخوردگی و مقاوم ساز کامپوزیتی و بازدید از نمایشگاه جانبی 1401/12/01- ساعت 10 الی 11

 

برنامه زمانبندی همایش  به پیوست ارائه گردیده است.